Skip to content

Pwy ydym ni

Resource Efficiency Wales

Resource Efficiency Wales (REW) ydym ni. Yr ydym wedi gweithio am dros ugain mlynedd gyda mwyafrif o awrdudodau lleol yng Nghymru.

Rydym yn eu cefnogi I weithio ar y cyd ar prosiectau gwastraff rhanbarthol, contractau ailgylchu ac ailddefnyddio yn bennaf. Gyda’n gilydd rydym yn rhannu gwybodaeth a sgiliau technegol, yn sicrhau arbedion effeithlonrwydd amgylcheddol ac economaidd a thwf mewn gwerth cymdeithasol mewn gweithgareddau gwastraff.

Mae’r Cyfeiriadur Atgyweirio yn ganlyniad uniongyrchol I’r cydweithio rhwng REW ac awdurdodau lleol Cymru. Datblygodd, cynnal a diweddaru REW y Cyfeiriadau Atgyweirio ar ran awdurdodau lleol Cymru.