Skip to content

Beth yw’r Cyfeiriadur Atgyweirio?

Mae’r Cyfeiriadur Atgyweirio yn offeryn ar-lein I bobl ddod o hyd I “siop drwsio” dibynadwy yn eu hardal yn gyflym ac yn hawdd.

Gall y ddefnyddwyr ddod o hyd yn unrhiw un o 14  ardal Cyngor CLAIRE Cymru, lle gallant fynd â’u heitemau trydanol ac electroneg,beiciau, dillad, dodrefn ac eitemau eraill i’w hatgyweirio.

Gall y defnyddiwr fewnbynnu ei god post ac eitem i’w hatgyweirio i’r platform ar-lein, a bydd siopau atgyweirio dibynadwy yn cael eu harddangos ar fap (gyda chyfeiriad, manylion cyswllt, cyfarwyddiadau ac esboniad o’r eitemau y gellir neu na ellir eu derbyn i’w hatgyweirio).

Bydd rhannu’r wybodaeth hon yn galluogi aelodau o’r cyhoedd I osgoi eu heitemau rhag dod yn wastraff, hefyd, bydd yn ymestyn oes cynhyrchion y gellireu defnyddio o hyd.