Skip to content

Cysylltwch â ni

contact us

Os oes ymholiad gennych chi

E-bost:

support@repairefficiencywales.co.uk

Swyddfa:

2 Alexandra Gate, Ffordd Pengam,
Cardiff, CF24 2SA

twitter

Tweet

@RepairWales

Helpwch nii wella ein rhestrau

Mae ein Cyfeiriadur Atgyweirio yn rhestru busnesau atgyweirio dibynadwy ac ar hyn o bryd mae’n cynnwys 14 oawdurdodau lleol Cymru

  • Ydyn ni wedi methu busnes atgyweirio yn un ohonyn nhw?


Os nad yw busnes rydych chi’n gwybod amdano wedi’I restru, gallai hynny fod oherwydd nad yw’n cwrdd â’n meini prawf: bod âchyfeirad masnachu ac 80% neu fwy o adolygiadau ar-lein cadarnhaol gydag o leiaf 5 adolygiad.

Os ydych chi am awgrymu busnes atgyweirio dibynadwy I ni, defnyddiwch y ffurflen hon neu anfonwch e-bost. Os yw’n cyflawni ein meini prawf, byddwn yn ei ychwanegu at y cyfeiriadur yn fuan.

  • Ydych chi wedi gweld gwall yn ein rhestrau?


Rhowch wybod I ni trwy anfon e-bost os welwch.