Mynd i'r cynnwys

Ein Partneriaid

The Restart Project

Mae hon yn fenter gymdeithasol yn Llundain wedi’i yrru gan bobl lleol sy’n ceisio gwella ein perthynas ag electroneg.

Maen nhw’n cynnal “Digwyddiadau Restart” yn rheolaidd lle mae pobl yn dysgu ei gilydd sut I atgyweirio eu dyfeisiau sydd wedi torri ac yn araf – o dabledi I dostwyr, o iFfonau I glustffonau. Ydynt yn gweithio gydag ysgolion a sefydliadau I gael y gorau o’u electroneg. Hefyd, maen nhw’n defnyddio data a’r straeon y maent yn eu casglu I helpu I fynnu electroneg well, mwy cynaliadwy I bawb.

Maent yn gweithredu busnes atgyweirio yn Llundain sy’n canolbwyntio ar atgyweirwyr cynhyrchion trydanol ac electronig. Mae’r cyfeiriadur Cymraeg yn defnyddio’r un feddalwedd a ddatblygu gan The Restart Project. Hefyd, fe wnaethant gynhori REW ar gasglu data, ansawdd data a chyfarthrebu.

Restart Project