Skip to content

Dod o hyd i Fusnes Atgyweirio

Peidiwch â thaflu’ch eitemau sydd wedi torri, atgyweiriwch nhw!
Dewch o hyd i fusnes atgyweirio yn yr 14 Awdurdod Lleol Cymreig canlynol

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Upcoming Repair Events

Digwyddiadau atgyweirio Sydd ar ddod

Os nad yw’r atgyweirio sydd ei angen arnoch yn un brys, ac mae gennych awydd I drwsio’ch eitem gyda chymorth atgyweiriwr gwirfoddol, beth am ymuno ag aelodau o’ch cymuned mewn digwyddiad Caffi Atgyweirio Cymru?

Geiriau gan ein Partneriaid a’n Cefnogwyr

Richard Crook

Richard Crook
Cyfarwyddwr Corfforaethol, Adfywio a Gwasanaethau Cymunedol Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

“Rydym yn falch iawn o weithio ar y cyd â’n partneriaid I alluogi datblygu offeryn mor hanfodol yn yr ymdrech I gyflawni Economi Gylchol. Dyma fydd y Cyfeiriadur Atgyweirio cyntaf o’i fath yng Nghymru.”

James Kay

James Kay
Cydgysylltydd Gwastraff Rhanbarthol Resource Efficiency Wales

“Mae hwn yn newidiwr gêm – bydd y Cyfeiriadur Atgyweirio yn darparu sail ar gyfer hyrwyddo newid ymddygiad cynhenid, gyrru atgyweirio ac ymestyn bywyd defnyddiadwy cynhyrchion a fyddai fel arall yn cael ei daflu – gall hyd yn oed arbed ychydig geiniogau ddefnyddwyr hefyd!”

Ugo Vallauri

Ugo Vallauri
Cyd-sylfaenydd ac Arweinydd Polisi
The Restart Project

“Gall chwilio am fusnes atgyweirio dibynadwy cymryd llawer o amser ac yn aml yn rhwystredig – nod y Cyfeiriadur Atgyweirio yw ei gwneud yn haws, a thyfu’r economi atgyweirio yn y broses. Mae hwn yn gam gwych I Gymru ac rydym mor falch o gymryd rhan”

Gadewch I ni weithio gyda’n gilydd ar leihau gwastraff

Ni does angen taflu’ch eitemau sydd wedi torri. Mae atgyweirio yn rhoi ail fywyd iddynt, yn osgoi cynhyrchu gwastraff diangen ac yn helpu I leihau ein hallyriadau carbon I fynd  i’r afael â newidyn yr hinsawdd. Mwynhewch eich hoff eiddo am gyfnod hirach trwy gael eu trwsio: Gadewch I ni I gyd fodyn rhan o’r symudiad o gymdeithas daflu allan I economi gylchol yng Nghymru!