Mynd i'r cynnwys

Digwyddiadau Awdurdodau Lleol

Mae awdurdodau lleol yn Cymru yn awyddus iannog preswylwyr I gynhyrchu llai o wastraff trwy atgyweirio ei eitemau sydd wedi torri yn y lle cyntaf

Mae mwy a mwy yn sicrhau cyllid I gefnogi mentrau atgyweirio fel:

  • Cyfleusterau ar gyfer digwyddiadau atgyweirio cymunedo
  • Cyfleusterau atgyweirio’r stryd fawr
  • Cerbydau atgyweirio symudol

Edrychwch ar y dudalen hon yn y dyfodol I wybod pa ddigwyddiadau a mentrau atgyweirio y mae eich awdurdod lleolyn eich cynjig

local authority events